Marimekko

Marimekko är ett finskt livsstilsdesignföretag känt framför allt för sina distinkta mönster och färger. Företagets produktsortiment omfattar högkvalitativa kläder, väskor och accessoarer samt hushållsartiklar från inredningstextilier till serviser.

Octacell försåg Marimekkos huvudkontor i Helsingfors med flera dubbelrum Octacell 3X1 och ett Octacell 2X1 rum för telefon- och videokonferenser. Efter installationen behandlades alla Octacell-utrymmen med en Fotonit Air-beläggning baserad på FOTONIT® fotokatalytisk beläggning. Med Photonit Air-beläggningen renas inomhusluften i Octacells rum effektivt och säkert. Den fotokatalytiska beläggningen reagerar med synligt ljus och förstör molekyler som orsakar obehagliga lukter från luft och ytor.

"Octacells anläggningar är väl lämpade för våra avsedda ändamål. Samarbetet med Octatell var enkelt - expertis och vägledning i valet av anläggningar var viktigt för att välja alternativ för vår användning."

Pertti Putkonen, fastighetschef, Finland, Marimekko Abp