Fortum

Fortum är ett finländskt energibolag med verksamhet i över 40 länder och bolaget sysselsätter cirka 20 000 arbetstagare. Fortum förser kunder med el, gas, värme, kylning samt smarta lösningar som förbättrar resurseffektiviteten. Bolagets huvudkontor ligger i Esbo. 

Octacell levererade videokonferensrum samt ett mötesrum för åtta personer till Fortums huvudkontor. 

”Ändamålsenliga och fungerande utrymmen. De används för videokonferenser och arbete som kräver koncentration. Kontakten med Octacell har varit smidigt och flexibel. Man har hållit sig till tidtabellerna och till och med legat före, något som är ovanligt numera.” 

Eija Sebelja. Manager, Workplace & Facilities at Fortum