Fondia

Fondia är ett juridiskt tjänsteföretag som förnyar den traditionella juridiska tjänstebranschen och erbjuder en utlokaliserad juridisk avdelning till företag av alla storlekar. Fondia tror att digitala tjänster kommer att öka högkvalitativ juridisk expertis och genuin kundorientering, vilket skapar mervärde för kundföretag. Utöver Helsingfors verkar det starkt värdebaserade Fondia i Finland på flera olika orter samt i Sverige och de baltiska länderna och sysselsatte redan över 160 personer.


”2021 flyttade Fondias huvudkontor, Fondia House, till nya lokaler, där ett kontor med flera utrymmen som stödjer modernt arbete byggdes. Genom att lyssna på advokaternas önskemål upphandlar vi Octacell-arbetsrum som ska placeras på öppet kontor, där du enkelt och utan att störa andra kan gå igenom handlingarna med klienten via telefon. Vi designade tejper efter vårt varumärke på lokalens väggglas som en visuell barriär och fäste whiteboardtavlor på utsidan så att båsens fulla potential utnyttjades.


Vårt val har påverkats av Octacells ansvarsfulla sätt att arbeta i enlighet med våra egna värderingar, höga kvalitetskrav på ljudisolering och möjligheten att placera en ergonomisk arbetsstation i full storlek med två skärmar.

Transaktioner med Octacell gick smidigt tack vare utmärkt kundservice och faciliteterna levererades snabbt. Användarnas tillfredsställelse indikeras av det faktum att enligt bokningskalendern är faciliteterna som heter Matti och Tepo i bruk större delen av arbetsdagen och det spontana tack som de fått från dem.”

Päivi Orpana, kontorschef, Fondia Corporation