Q&A

Allmänt:

 • Tillverkning

  • Alla Octacell-produkter formges och framställs i Finland. De högklassiga komponenterna som används i produktionen är valda ur inhemska samarbetspartners utbud. 

 • Visningsrum och besök

  • För tillfället ligger vårt visningsrum i centrum av Helsingfors på Brunnsgatan alldeles mittemot Centralstation. I visningsrummet får du bekanta dig med och prova olika Octacell-rum. Visningsrummet på Brunnsgatan besöker du bäst med kollektivtrafiken eller genom att parkera bilen i WTC-husets parkeringshall. Kontakta Octacell-teamet och boka en tid till visning. 

 • Kvalitet

  • Kvalitet är en hederssak för oss. Octacell-rummen tillverkas med inhemsk yrkeskompetens av högklassiga material. Modulerna framställs med moderna produktionsmetoder och datastyrda CNC-maskiner. I framställningen försöker vi alltid välja hållbart producerade komponenter och material.

 • Monteringstid 
  • Det tar några timmar att montera en enskild produkt i lokalerna. Vid behov kan vi även montera flera rum under samma arbetsdag.

 • Leveranstid

  • Genomsnittlig leveranstid är cirka fem veckor, men enskilda produkter kan även komma snabbare beroende på situationen.

Rummens egenskaper:

 • Ventilation

  • Rummens mycket effektiva reglerbara ventilation baserar sig på mekanisk till- och frånluft, och ventilationen har låg ljudnivå. Ventilationen utnyttjar luften utanför rummet och på så sätt behöver rummet inte kopplas till fastighetens ventilationssystem. Rummet kan förses med kylning, som baserar sig enbart på el. Kylningen kan tillföras även senare genom att byta ut takmodulen till kylningsversionen.

 • Skjutdörr

  • Rummens mycket effektiva reglerbara ventilation baserar sig på mekanisk till- och frånluft, och ventilationen har låg ljudnivå. Ventilationen utnyttjar luften utanför rummet och på så sätt behöver rummet inte kopplas till fastighetens ventilationssystem. Rummet kan förses med kylning, som baserar sig enbart på el. Kylningen kan tillföras även senare genom att byta ut takmodulen till kylningsversionen.

 • Placering i lokalen / kontoret

  • Octacell-rummen är modulära och i princip finns inga gränser för deras placering. Glas- och massivväggarnas placering och antal kan anpassas nästan obegränsat enligt omgivningen. Tack vare modulariteten kan man till exempel optimera användningen av befintligt naturligt ljus. Vare sig man vill att naturligt ljus strålar in i själva Octacell-rummet eller genom rummet till övriga delar av kontoret. Tack vare denna modularitet kan Octacell-rummen placeras vid en vägg, i ett hörn eller mitt i kontoret. Rummens utsidor kan även användas som fästyta och på så sätt integrera arbetsrummet ännu mer med resten av kontorets inredning. Det viktiga är att placera rummen var människorna är, så att det inte ska uppstå hinder för användningen.

 • Lämpligaste platsen

  • Octacell-rummen passar bäst för en till åtta personer beroende på storleken. Tack vare modulariteten kan man bygga ett lämpligt rum för varje behov. Rummen som presenteras på vår webbplats är exempel, men vi kan också skräddarsy rum i andra storlekar. Detta höjer inte kostnaderna, eftersom helheterna alltid använder samma element.
  • Ett bra sätt att komma igång är att gestalta antalet samtidiga användare. Octacell-rummens modularitet gör att rummet kan byggas precis enligt era behov. Som tumregel kan man ändå använda:
   • 2–4 personer: 3X2 eller 3X3.
   • 4+ personer: 4x3 4x4 eller 5x4.  
   • 1–2 personer: 2X1 eller 2X2.
 • Kan produkten flyttas?

  • Ja. Octacell erbjuder flyttservice när Octacell-rummen ska flyttas till dina nya lokaler. Därtill kan nya lokaler innebära ändrade behov. Tack vare Octacell-rummens anpassningsförmåga kan vi även modifiera befintliga rum i samband med flytten och göra dem större eller mindre för att kostnadseffektivt motsvara nya behov. På så sätt är Octacell en mycket långvarig investering. 

 • Anpassningsförmåga och flyttbarhet

  • Alla modulära Octacell-rum består av element, som gör att både glas- och massivväggarnas placering och rummets storlek lätt kan ändras. Tack vare dess anpassningsförmåga kan Octacell-rummet modifieras i enlighet med ditt företags behov.

  • När kontorets personalmängd ökar kan rummet utökas eller delas upp till separata rum för olika användningsändamål. Med rummens anpassningsbarhet kan man kostnadseffektivt försäkra en lösning som bäst stödjer företagets verksamhet, eftersom man inte behöver göra en ny stor engångsinvestering. Genom att ändra befintliga Octacell-rum får man rummen att motsvara det förändrade användningsbehovet.

 • Placering vid en vägg

  • Octacell-rummet kan placeras vid en vägg eller i ett hörn. Tack vare modulariteten och ventilationens funktionsprincip behöver man inte lämna outnyttjat utrymme kring rummet. 

 • Underhåll och garanti

  • Octacell-produkterna kräver mycket lite underhåll tack vare deras stabila och högklassiga struktur, alla våra produkter har 5 års garanti för stommen och normal 2 års garanti för delar som utsätts för slitning (t.ex. lampor). Garantin täcker skador och fel som beror på normal användning.

  • Observera att möbler som eventuellt skaffas samtidigt kan ha olika garantivillkor. Dessa omfattas alltid av den aktuella tillverkarens eller importörens garanti.

 • Ansvar

  • Vi försöker hela tiden utveckla vår produkt och våra processer för att minska energi- och materialanvändningen. Därtill har vi minimerat energimängden, som produkten förbrukar under användningen.

  • Vi försöker också hela tiden hitta mer ekologiska alternativa material för våra produkter. Nedan finns några exempel på våra framgångar hittills:

  • Ljudisolerande material: tillverkat av återvunnen skumplast

  • Elementens skivor: tillverkade av MDF-skivor av överskottsmaterial från träförädling

Tekniska egenskaper

 • Ljudisolering

  • Octacell-rummens ljudisolering är bland de bästa på marknaden. I en mätning i enlighet med den nya mätningsstandarden ISO 23351-1 uppnådde Octacell 2X1 ljudklass A+ (33,1 dB), mätningen utfördes av Helimäki Akustikot / Sitowise. Vår erfarenhet visar att våra produkters ljudisolering är en positiv överraskning för våra kunder. När man mäter decibelvärdet på olika produkters ljudisoleringsnivåer ska man komma ihåg att försäkra att samma mätningsstandard använts för mätresultaten. Resultat från mätningar som gjorts med olika standarder är inte jämförbara och är vilseledande.

 • Ljud till omgivningen

  • Octacell-produkternas ventilationssystem är mycket tyst. Ventilationen hörs som ett lågt sus inuti rummet och utanför. Det låga suset hörs främst när ventilationen kommer igång, varefter ljudet vanligtvis drunknar i ljudet från fastighetens egen ventilation och ljuden på kontoret.

 • Kylning

  • Octacell-produkter kan vid behov kylas med en kylare som är helt eldriven, lösningen är utvecklad i samarbete med Halton Oy. Kylaren behöver endast normal ström på 230 V för att fungera, kylaren fästs inte vid fastighetens strukturer. Kylaren ger inte upphov till kondensvatten.

 • Brandsäkerhet

  • Rummens material har valts så att de inte är lättantändliga eller brandfrämjande. Octacell-rummen kan vid behov även utrustas med en separat aerosolsläckare, om lokalernas brandsäkerhet kräver det. Vanligtvis är detta emellertid inte nödvändigt, eftersom Octacell-produkterna behandlas såsom övriga kontorsmöbler.

 • Ytor och färgalternativ

  • Utsidans standardfärger: svart, vit

  • Utsidans specialfärger: Olika faner och RAL-färger

  • Väggdraperingens standardfärg: Mörkgrå

  • Väggdraperingens specialfärger: 32 olika färgalternativ

 • Belysning

  • Octacell-rummen är försedda med reglerbar LED-belysning. Belysningen är mycket energieffektiv och tänds automatiskt med en rörelsedetektor och släcks automatiskt.

 • El- och datauttag

  • Alla Octacell-rum har två normala vägguttag och vid behov kan fler uttag installeras. Vägguttagen kan placeras närmast valfritt på önskad vägg. Rummens matningsström (230v) kan tas antingen ovanför rummet eller alternativt från nedre kanten i rummets hörn. Rummet kan förses med ett datauttag som tillval.

 • Möbler

  • Vi erbjuder möblerade rum samt rum utan möbler. Vilka befintliga möbler som helst kan placeras i Octacell-rummen utan begränsningar, vi rekommenderar emellertid att man bekantar sig med vårt bordutbud, eftersom de är noggrant dimensionerade och testade för just Octacell-rum.

 • Videokonferens

  • Videokonferenser får en alldeles ny dimension när du håller dem i ett Octacell-rum, som är försett med ett högklassigt videokonferenssystem. Kom och upplev våra produkter i vårt visningsrum.