Designer

Kuva

Modulära rum som uppfyller användarnas önskemål

Octacell-rummens sammansättningar kan fritt väljas för att på bästa möjliga sätt betjäna användarnas behov. Ordningen på glas- och massivväggarna samt dörrens placering och öppningsriktning kan bestämmas utgående från den omgivande miljön. Tack vare den fria placeringen blir Octacell-rummen en del av kontorshelheten, eftersom alla glasytor och dörrar fås i precis den riktning och det läge som önskas. Utöver standardfärgerna kan vilken RAL-nyans som helst väljas till rummens utsida. Alternativt kan utsidan även faneras eller draperas. Vad gäller insidans klädsel kan man utöver standardfärgen välja mellan 32 olika nyanser. Alla Octacell-rummens inre och yttre skivor är snabbfästande, vilket gör att det är snabbt och enkelt att byta rummens utseende. Tack vare snabbfästningen kan utrymmets yttre och inre ytor även användas för att fästa skärmar och övrig elektronik. Utöver vägguttagen som hör till standardutrustningen kan Octacell-rummen förses med den mängd övriga uttag som behövs.

Kuva

Utmärkt ljudisolering och effektiv ventilation

Octacell-rummens ljudisolering mättes genom fältmätning i enlighet med den nya standarden ISO-23351-1 och resultatet visade ljudklass A+ (33,1 dB), resultatet är bland de bästa på marknaden. Ljudisoleringsmätningen utfördes av Helimäki Akustikot / Sitowise. Utgående från mätresultatet kan man placera Octacell-rummen intill arbetsstationer och samtidigt hålla konfidentiella samtal inuti rummen. Octacell-rummens mycket effektiva ventilation baserar sig på reglerbar mekanisk till- och frånluft. Rummen kan förses med eldriven underhållsfri kylning, kylningen kräver endast normal 230 V el för att fungera.

Kuva

Enkla och snabba ändringsarbeten för ändrade behov

Varje Octacell-helhet anpassas till den omgivande miljön genom att vägg- och glasytorna placeras i önskad ordning, därtill kan varje Octacell-rum modifieras genom att placera om vägg- och glasytorna. Rummen kan göras större eller mindre, flyttas till en annan adress, eller så kan endast ytskiktet vid behov bytas ut när som helst. Modifiering av Octacell-rummen är ansvarsfullt och beaktar naturen, eftersom befintliga rum kan utnyttjas helt när man bygger nya rum. En genomsnittlig ändring av ett Octacell-rum tar en arbetsdag.

Arbetar du i lugn och ro

Arbetar du i lugn och ro

När du arbetar i ett Octacell-rum störs du inte av ljudet av andras arbete, och andra störs inte av ditt arbete. Du kan hålla konfidentiella samtal eller i lugn och ro fördjupa dig i uppgifter som kräver koncentration.

Tack vare Octacell-rummens ljudisolering av ljudklass A ger du dig själv och andra arbetsro.

Andas du frisk luft

Andas du frisk luft

Alla Octacell-rum är försedda med effektiv och reglerbar mekanisk till- och frånluftsventilation. Tack vare den goda inomhusluften hålls du pigg och du kan tillbringa till och med hela arbetsdagen i Octacell-rummet. Till rummet kan även fås separat eldriven kylning.

Anpassar du enkelt rummen

Anpassar du enkelt rummen

Alla Octacell-rum kan göras större eller mindre, eller när som helst flyttas till en annan adress. Tack vare det stora sortimentet och den stora anpassningsförmågan har ni alltid tillgång till utrymmen som motsvarar era behov.

Effektiverar du kvadratmetrarna

Effektiverar du kvadratmetrarna

Med Octacell-rum kan du arbeta tätare. Ljudisolerade rum som placeras i arbetsstationernas omedelbara närhet lugnar ner kontorslandskapet för koncentrationskrävande arbete. Behovet av kvadratmetrar minskar och kontorets trivsamhet ökar, när det finns skilda rum där man kan prata och där man kan koncentrera sig. Octacell-rummen är standardutrustade med en skjutdörr, som gör att rummen kan placeras i närheten av användarna.

Besparar du pengar

Besparar du pengar

Octacell-rummen följer med dig även när ni byter adress, du kan också förstora eller förminska befintliga rum i enlighet med era behov. Du sparar pengar när befintliga rum kan utnyttjas helt när utrymmesbehoven ändras i framtiden. Octacell-rummen är mycket långlivade investeringar tack vare sin anpassningsförmåga.

Besparar du naturen

Besparar du naturen

Octacell-rummens livslängd är mycket lång, eftersom rummen kan flyttas och modifieras nästan oändligt. Naturen besparas eftersom befintliga rum kan utnyttjas helt när man bygger nya rum. Octacell-rummen är i huvudsak gjorda av trä och glas, samt ljudisolerande återvunnen plast. Rummen framställs i Finland, vilket gör att leveranskedjorna och avstånden förblir korta.