Arbetsmiljöutvecklare

Kuva

Arbetsro på kontoret med ljudisolerade rum

En av de viktigaste aspekterna som inverkar på trivseln på kontoret är arbetsron. Ett trivsamt kontor erbjuder olika rum för möten med kolleger och kunder, samt självständigt arbete som kräver koncentration. Med Octacell-rum skapar du snabbt och enkelt rum i olika storlekar för olika användningsändamål. Det vore bra att ha separata rum för telefonsamtal, videokonferenser, enskilda möten och större förhandlingar. Octacell-rummen är mycket ljudisolerade och de har effektiv ventilation även för långvarigare arbete.

Kuva

Användningsklar fem veckor efter beställning

Octacell-rummens genomsnittliga leveranstid är fem veckor från beställning till färdig montering. Alla Octacell-rum är försedda med utmärkt ljudisolering som standardutrustning och LED-belysning, samt fristående effektiv ventilation. För att fungera behöver rummet enbart ett normalt 230 V-vägguttag och en rumshöjd på 230 cm, rummet fästs inte till externa strukturer och lämnar inga spår på omgivande ytor. Octacell-rummen har eget golv och tak samt väggar, som säkerställer effektiv ljudisolering och bekväm interiör oberoende av externa strukturer och ytor. Octacell-rummen fås utan fristående möbler, varpå befintliga möbler kan användas i rummen, eller alternativt kan rummen fås helt färdigmöblerade. Alla Octacell-rum levereras till fast pris inklusive leverans och montering på plats.

Kuva

Rum som kan modifieras enligt användarnas behov

Varje Octacell-helhet anpassas till den omgivande miljön genom att vägg- och glasytorna placeras i önskad ordning, därtill kan varje Octacell-rum modifieras genom att placera om vägg- och glasytorna. Rummen kan göras större eller mindre, flyttas till en annan adress, eller så kan endast ytskiktet vid behov bytas ut när som helst. Enkel och snabb modifikation ger avsevärda kostnads- och tidsbesparingar när det gäller att förverkliga användarnas förändrade behov. Modifiering av Octacell-rummen är ansvarsfullt och beaktar naturen, eftersom befintliga rum kan utnyttjas helt när man bygger nya rum. En genomsnittlig ändring av ett Octacell-rum tar en arbetsdag.

Arbetar du i lugn och ro

Arbetar du i lugn och ro

När du arbetar i ett Octacell-rum störs du inte av ljudet av andras arbete, och andra störs inte av ditt arbete. Du kan hålla konfidentiella samtal eller i lugn och ro fördjupa dig i uppgifter som kräver koncentration.

Tack vare Octacell-rummens ljudisolering av ljudklass A ger du dig själv och andra arbetsro.

Andas du frisk luft

Andas du frisk luft

Alla Octacell-rum är försedda med effektiv och reglerbar mekanisk till- och frånluftsventilation. Tack vare den goda inomhusluften hålls du pigg och du kan tillbringa till och med hela arbetsdagen i Octacell-rummet. Till rummet kan även fås separat eldriven kylning.

Anpassar du enkelt rummen

Anpassar du enkelt rummen

Alla Octacell-rum kan göras större eller mindre, eller när som helst flyttas till en annan adress. Tack vare det stora sortimentet och den stora anpassningsförmågan har ni alltid tillgång till utrymmen som motsvarar era behov.

Effektiverar du kvadratmetrarna

Effektiverar du kvadratmetrarna

Med Octacell-rum kan du arbeta tätare. Ljudisolerade rum som placeras i arbetsstationernas omedelbara närhet lugnar ner kontorslandskapet för koncentrationskrävande arbete. Behovet av kvadratmetrar minskar och kontorets trivsamhet ökar, när det finns skilda rum där man kan prata och där man kan koncentrera sig. Octacell-rummen är standardutrustade med en skjutdörr, som gör att rummen kan placeras i närheten av användarna.

Besparar du pengar

Besparar du pengar

Octacell-rummen följer med dig även när ni byter adress, du kan också förstora eller förminska befintliga rum i enlighet med era behov. Du sparar pengar när befintliga rum kan utnyttjas helt när utrymmesbehoven ändras i framtiden. Octacell-rummen är mycket långlivade investeringar tack vare sin anpassningsförmåga.

Besparar du naturen

Besparar du naturen

Octacell-rummens livslängd är mycket lång, eftersom rummen kan flyttas och modifieras nästan oändligt. Naturen besparas eftersom befintliga rum kan utnyttjas helt när man bygger nya rum. Octacell-rummen är i huvudsak gjorda av trä och glas, samt ljudisolerande återvunnen plast. Rummen framställs i Finland, vilket gör att leveranskedjorna och avstånden förblir korta.